Sökning: "Million homes Programme"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Million homes Programme.

 1. 1. Energy Performance Contracting in Swedish scenario: a case study with Morastrand AB

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Fabiana Frota de Albuquerque Landi; [2018]
  Nyckelord :Energy performance contracting; EPC; energy efficiency; energy efficiency business models; public housing renovation in Sweden; lifecycle cost analysis; energy service companies; Million homes Programme; EPC framework.;

  Sammanfattning : Renovation of the existing buildings in Sweden represents a great potential to achieve the energy efficiency and carbon emission targets set by the European Union and the Swedish government. The Energy Performance Contracting (EPC) is regarded as an efficient way to manage and to outsource the risks of energy efficiency (EE) measures. LÄS MER

 2. 2. Utformning av flerbostadshus med avseende på trygghet och trivsel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Lovisa Petersson; Qamar Tarabeih; [2018]
  Nyckelord :design plans; modern planning arrangement; site plan; apartment building; new housing estate; the million homes programme; safety; comfort; visualization; building design; housing adaptation; safe environment; residences; building permit documents; outdoor environment.; utformningsförslag; moderna planlösningar; situationsplan; flerbostadshus; nybyggnation; miljonprogrammet; trygghet; trivsel; visualisering; byggnadsutformning; bostadsanpassning; trygg miljö; bostäder; bygglovshandlingar; utemiljö.;

  Sammanfattning : Bostadsbristen som rådde i Sverige efter andra världskriget löstes genom ett bostadsprojekt som kom att kallas miljonprogrammet. Bostäderna som byggdes höll vid den tiden en hög standard invändigt medan utemiljön ofta bortprioriterades. LÄS MER

 3. 3. Förortsliv i periferin : En etnologisk studie om boendes upplevelser av ombildning och förändringsprocesser i ett av miljonprogrammens bostadsområden.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Nicolina Ewards Öberg; [2018]
  Nyckelord :Ombildning; Akalla; gentrifiering; segregation; plats; boendeplats; Järva; förändring; upplevelser; förort; berättelser;

  Sammanfattning : The studies main focus is to reach deeper insight about the values and meanings created and connected to the home environment. Building on interview material collected in the fall of 2017 in Akalla Stockholm the study examines different factors that impact resident’s emotions surrounding the area where they live in relation to change. LÄS MER

 4. 4. Förtäta för området : Förslag på förtätning i ett miljonprogramsområde

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Henrik Vestergaard; Sebastian Sundlöf; [2018]
  Nyckelord :Densification; Inner courtyard; Territories; The million dwellings programme; Townhouse; Flexible living; örtätning; Innergård; Territorier; Miljonprogrammet; Radhus; Flexibelt boende;

  Sammanfattning : In Stockholm today, there is a shortage in housing and one way to supply the market with new housing is through densification. This degree project investigates the possibility to improve an existing courtyard and surrounding through densification. LÄS MER

 5. 5. Araby och social hållbarhet - En undersökande studie av planeringsåtgärder i ett särskilt utsatt område

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Johan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Araby; Social sustainability; Densification; Mixed cities; Gentrification; Social Sciences;

  Sammanfattning : The million programme (miljonprogrammet) in Sweden is a time between 1965 and 1974 where a bit over 1 million new homes was built. From its start, the program was criticized for its way of building areas. One of these areas is Araby in Växjö, which has for years been seen as a problem area. LÄS MER