Sökning: "Mimmi Below Blomkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mimmi Below Blomkvist.

  1. 1. Europakonventionen i skadeståndslagen : Förstärkt rättighetsskydd eller onödig kodifiering?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Mimmi Below Blomkvist; [2019]
    Nyckelord :Europarätt; skadestånd; Europakonventionen; artikel 13;

    Sammanfattning : The European Court of Human Rights (the Court) has become known as one of the most efficient international courts. Despite its efficiency, the Court struggles with an increasingly high case load. LÄS MER