Sökning: "Mimmi Blomberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mimmi Blomberg.

  1. 1. Röntgenremissens kvalité : - Faktorer som har påverkan i berättigandeprocessen

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Mimmi Blomberg; Elin Karlsson; [2020]
    Nyckelord :radiology referral; quality; justification; radiography; referring physician; röntgenremiss; kvalité; berättigande; radiografi; remittent;

    Sammanfattning : Introduktion: Alla röntgenundersökningar med joniserande strålning ska vara berättigade och optimerade. Detta kräver röntgenremisser av god kvalité. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som har påverkan i röntgenremissens berättigandeprocess. LÄS MER