Sökning: "Mimmi Clase Hagman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Mimmi Clase Hagman.

 1. 1. Dialogs of Peace in Protection of Life: A Comparative Case Study of a Nonviolence Method by the Indigenous Guards of the Regional Indigenous Council of Cauca in the Post-Peace Accord Context (2016-2021) in Colombia

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Nordiska Latinamerikainstitutet

  Författare :Mimmi Clase Hagman; [2021]
  Nyckelord :Colombia; Peace Agreement of 2016; Ethnic Chapter; Territorial Focus; Cauca Department; Violence; Nonviolence Method; Peace; Regional Indigenous Council of Cauca; Association of Cabildos in Northern Cauca; Indigenous Guards; Kiwe Thegnas; Cyclical War; Power of Asymmetry; Conflict Resolution; Conflict Transformation; Dialogs; Puracé Coconuco; Resguardo of Paletará; Toribío; Proyecto Nasa; Colombia; Acuerdo Final de Paz de 2016; Capítulo Étnico; Enfoque Territorial; Departamento del Cauca; Violencia; Método de la No-violencia; Paz; Consejo Regional Indígena del Cauca; Asociación de Cabildos del Norte del Cauca; Guardia Indígena; Kiwe Thegnas; Guerra Cíclica; Poder Asimétrico; Resolución de Conflicto; Transformación del Conflicto; Diálogos; Puracé Coconuco; Resguardo de Paletará; Toribío; Proyecto Nasa;

  Sammanfattning : The Peace Agreement of 2016 between the Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia - People's Army raised hopes after decades of internal armed conflict, but the levels of violence continue to be high in rural areas. Cauca is the department of Colombia where most social leaders and human rights defenders have been killed since 2016. LÄS MER

 2. 2. Barack Obama, USA:s 44:e president: En narrativanalys av framställningarna om presidenten i amerikanska dagstidningar vid valet år 2008 utifrån ett nationellt och ett regionalt perspektiv i förhållande till USA:s historia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Mimmi Clase Hagman; [2021]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. La construcción del "Otro". Un análisis del discurso de la protagonista en la obra Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Mimmi Clase Hagman; [2017]
  Nyckelord :Postcolonialism; Critical Discourse Studies; Literature; Identity; I; Rigoberta Menchú: An Indian Woman in Guatemala; Poscolonialismo; Estudios Críticos del Discurso; Literatura; Identidad; Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to discover how the protagonist constructs her identity, through her discourse, in the work I, Rigoberta Menchú: An Indian Woman in Guatemala. While the work is considered a testimony, the oral narrative has been modified by the author. LÄS MER

 4. 4. ”Från teori till praktik” En kvalitativ fallstudie av det demokratiska arbetssättet på Det frie Gymnasium i Köpenhamn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Thomas Ahlgren; Mimmi Clase Hagman; [2010]
  Nyckelord :democracy; school; demokrati; demokratiskt arbetssätt; relationer; skola och samhälle;

  Sammanfattning : .... LÄS MER