Sökning: "Mimmi Engvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mimmi Engvall.

  1. 1. Magnetisk separation av bäddmaterial for CO2 negativ el- och värmeproduktion

    M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för rymd-

    Författare :Mimmi Engvall; Julia Renström; Rasmus Erlandsson; Henrik Hodel; Elin Andersson; Edvin Qvirist; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER