Sökning: "Mimmi Hägg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mimmi Hägg.

  1. 1. Biträde för barn i tvister om vårdnad, boende och umgänge - Ett sätt att stärka barnets rättigheter?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Mimmi Hägg; [2014]
    Nyckelord :processrätt; familjerätt; barnrätt; biträde; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Det finns olika möjligheter för barn att få komma till tals och det är domstolens skyldighet att se till att barnets åsikter kommer fram i målet. Barn kan för det första få komma till tals i en vårdnadsutredning eller innan snabbupplysningar sker av socialnämnden. För det andra kan barnet också komma till tals inför rätten. LÄS MER