Sökning: "Mimmi Liu"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Mimmi Liu.

 1. 1. IoT användning inom kommunal verksamhet : – i Östergötland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lise-Lott Winnberg; Mimmi Jackléus; [2018]
  Nyckelord :Internet of things; IoT; digitalisation; Digitaliseringsmyndigheten; municipality; application; maintenance; information system; remote connection; e-services; public sector; SKL; government; IoT municipality; IT municipality; digitisation municipality; strategy; Internet of things; IoT; digitalisering; Digitaliseringsmyndigheten; kommun; tillämpning; underhåll; informationssystem; fjärranslutning; e-tjänster; offentlig sektor; SKL; regeringen; IoT kommun; IT kommun; digitalisering kommun; strategi;

  Sammanfattning : Internet of Things blir allt mer vanligt och inkluderas redan på vissa ställen i till exempel stadsplaner förnybyggnationer men finns även i smarta kontor och infrastruktur. Det finns en uppsjö med privatägdaföretag som specialiserat sig på IoT-lösningar och tillämpningar av detta på olika delar i samhället. LÄS MER

 2. 2. Bland platta paddor och smarta äpplen : Förskolebarns kognitiva förmåga i relation till digital media

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Jennifer Eriksson; Mimmi Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Barn; digital media; MAQS; kognition; språk; visuospatial förmåga; arbetsminne; WPPSI-IV;

  Sammanfattning : Studien undersökte relationen mellan förskolebarns kognitiva förmåga och vilken typ av rörligmedia och mobila spel som barnen ägnade sig åt, samt relationen mellan föräldrarnas användningav mobila enheter och barnens kognitiva förmåga. Kognitiv förmåga undersöktes medtestbatteriet WPPSI-IV och medievariablerna undersöktes med en webbaserad enkät. LÄS MER

 3. 3. Tidig utveckling av referentiell kommunikation hos svenska barn 2;6, 3;0 samt 3;7 år gamla

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Johanna Kyrö; Linnea Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Referentiell kommunikation är en Theory of Mind-förmåga som börjar att utvecklas hos barn i förskoleåldern. Förmågan innebär funktionell kommunikation mellan talare och lyssnare. LÄS MER

 4. 4. Könsskillnader i arbetslöshet : En ekonometrisk analys av Sveriges kommuner

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Mimmi Gustafsson; Joel Holmgren; [2014]
  Nyckelord :Könsskillnader i arbetslöshet;

  Sammanfattning : Under den ekonomiska krisen i Sverige på nittiotalet skedde två trendbrott på den svenskaarbetsmarknaden. Den totala arbetslösheten steg markant för att sedan ligga kvar på betydligthögre nivåer än tidigare, och dessutom förändrades arbetslöshetens sammansättning. LÄS MER

 5. 5. Supply Chain Management och differentiering i dagligvarubranschen : ur de små till medelstora butikernas perspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Mimmi Linnå; Annie Persson; [2011]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Efficient Consumer Response; SME:s; dagligvarubranschen; differentiering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det senaste decenniet har allt fler stormarknader och lågprisbutiker öppnat vilket har lett till att de mindre livsmedelsbutikerna blivit utsatta för större konkurrens. Parallellt med att stormarknaderna tagit marknadsandelar i dagligvarubranschen har även större fokus riktats mot ökat samarbete och informationsdelning i försörjningskedjan, så kallat Supply Chain Management (SCM). LÄS MER