Sökning: "Mimmi Lund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mimmi Lund.

 1. 1. Energy and hydrology modelling of hydropower in Eastern Canada

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Mimmi Ljungberg; [2015]
  Nyckelord :Rainfall runoff model; hydropower; Eastern Canada; electricity market; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kanada är väldigt rikt på energiresurser och fjärde största vattenkraftproducenten i världen. Provinsen Quebec står för omkring 52% av Kanadas totala vattenkraftsproduktion, och ener- gimarknaden Quebec domineras fullständigt av vattenkraft: 96% av elen genereras där av vattenkraft. LÄS MER

 2. 2. Motivation of young temporary employees. An analysis of two amusement parks

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mimmi Holm; Josephine Hennevelt; [2012-07-03]
  Nyckelord :Leadership; corporate culture; motivation; young employees; Liseberg; Gröna Lund;

  Sammanfattning : .... LÄS MER