Sökning: "Mimmi Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Mimmi Olsson.

 1. 1. Dålig stämning i kyldisken? Konsumentens uppfattning av Oatlys marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Fahlström; Mimmi Olsson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Oatly; Marknadsföring; Differentiering; Konsumentuppfattning; Beteendeförändring;

  Sammanfattning : Inledning: Som svar på den långa traditionen av mejerikonsumtion producerar varumärket Oatly alternativa produkter framställda på havre (Oatly, u.å). LÄS MER

 2. 2. Den mediala framställningen av Theodor Engström,Almedalsmördaren : En kritisk diskursanalys om hur Theodor Engström framställts i Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mimmi Jansson; Malin Olsson; [2023]
  Nyckelord :Lone actor; terrorism; extremism; media coverage; press coverage; news media; stigmatization; mental illness;

  Sammanfattning : The threat of lone offenders is a growing problem in Sweden and the world. In this study, three major Swedish newspapers have been selected and analyzed based on their portrayal of a lone wolf perpetrator: Theodor Engström, the man behind the knife murder of the psychiatry coordinator Ing-Marie Wieselgren during the political week in Almedalen, 2022. LÄS MER

 3. 3. MÅLTIDSSITUATIONER PÅ VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE : En allmän litteraturöversikt över vad som påverkar patienters matintag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mimmi Lindqvist; Anna Olsson; [2023]
  Nyckelord :Aptitstimulering; malnutrition; måltidsmiljö; måltidsupplevelse; vård- och omsorgsboende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att patienter på vård- och omsorgsboende löper hög risk att drabbas av malnutrition. Måltider och adekvat näringsintag är avgörande för att förebygga sjukdomar och upprätthålla patienters hälsa. Det är en integrerad del av daglig omvårdnad och således en del av sjuksköterskors omvårdnadsansvar. LÄS MER

 4. 4. Stigma, identitet, skam, sociala band och exitprocesser : - En kvalitativ studie om vägen in, tiden i och processen ut ur prostitution

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Julia Olsson; Mimmi Rosén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hälsorelaterad livskvalitet hos flickor som tränar individuellt respektive i lag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Mimmi Sundbom; Frida Olsson; [2019]
  Nyckelord :adolescence; health related quality of life; mental health; individual sports; team sports; physical activity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland unga. Underlag finns som säger att träning ger psykologiska hälsovinster. Evidensläget är dock bristfälligt avseende unga. LÄS MER