Sökning: "Mimmi Van Rooijen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mimmi Van Rooijen.

 1. 1. Livmodermorfologi hos tik i relation till klinisk data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mimmi Van Rooijen; [2019]
  Nyckelord :Pyometra; cystisk endometriehyperplasi; Peritonit; C-reaktivt protein; leukocytpartikelkoncentration;

  Sammanfattning : Pyometra och cystisk endometriehyperplasi är två vanligt förekommande patologiska tillstånd i livmodern som främst drabbar medelålders till äldre, okastrerade tikar. Pyometra utvecklas ofta till en systemisk sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer och har i vissa fall dödlig utgång medan CEH främst anses vara en subklinisk sjukdom ej associerad med inflammation. LÄS MER

 2. 2. Munkpeppar - är det försvarbart att använda på problemston och vid Ekvin Cushing’s sjukdom?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mimmi van Rooijen; [2015]
  Nyckelord :munkpeppar; Vitex Agnus Castus; problemsto; brunst; cushing’s sjukdom; traditionellt växtbaserat läkemedel; häst; chasteberry; mare; estrous; cushing’s disease; herbal medicine; horse;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie undersöks det populära örtpreparatet munkpeppar och dess användningsområden inom hästvärlden. Idag administreras munkpeppar till problemston hos vilka det sägs minska brunstbeteende. Det försäljs även till hästägare vars hästar lider av Cushing's sjukdom där växten påstås lindra symptomen. LÄS MER