Sökning: "Mimmi Wester"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mimmi Wester.

 1. 1. ”För till sist så är det så att kunskapen är viktig, om du ska göra ett bra resultat” : En professionsstudie av intendentens självbild och yrkesroll i museiinstitutionens omvandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Mimmi Sjö; Henette Wester; [2018]
  Nyckelord :ALM; Museology; Museum studies; New museology; Curator; Curator role; Malmö Museer; Statens museer för världskultur; Profession Theory; Thomas Brante; Rolf Torstendahl Nyckelord: ABM; Museologi; Ny museologi; Intendent; Intendentroll; Professionsteori; Rolf Torstendahl; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The role of the museum within society today is significantly different from how it used to be. The last five decades have seen an increase in focus on pedagogy, accessibility and outreaching activities within the museums, and it has had an effect on both how the museum is viewed from the public eye, as well as how the work within the organisations is carried out, by the increasing amount of different museum professionals. LÄS MER

 2. 2. Lindgrens träd : människors relation till träd i Astrid Lindgrens sagor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mimmi Wester; [2015]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; litteraturanalys; skönlitteratur och landskapsarkitektur; träd i skönlitteratur; upplevelse av träd;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker trädens roll i kulturhistorian med utgångspunkt i Astrid Lindgrens böcker. Genom att analysera träden i skönlitteraturen kan landskapsarkitekter få nya perspektiv och nya sätt att knyta an till vårt kulturarv. Lindgren är en författare som många människor i Sverige kommit i kontakt med under sin uppväxt. LÄS MER

 3. 3. En röd tråd genom skymningen : en gestaltningsidé för Peace & Love-festivalens temporära gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mimmi Wester; [2014]
  Nyckelord :evenemang; festival; orienterbarhet; visuell profilering; temporär gestaltning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka temporär gestaltning på musikfestivaler med utgångspunkt i Peace & Love-festivalen. Vid tillfälliga evenemang är det viktigt att estetik och funktion går att förena, vilket landskapsarkitekter ständigt övas i. LÄS MER