Sökning: "Mimmi johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Mimmi johansson.

 1. 1. Fatigue vid inflammatoriska tarmsjukdomar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mimmi Johansson; Jenny Karlén; [2022]
  Nyckelord :Experience; Fatigue; Inflammatory bowel disease; Patient; Understanding; Fatigue; Förståelse; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: De inflammatoriska tarmsjukdomarna Morbus Crohn och Ulcerös kolit ärett växande problem i världen, ett vanligt symtom vid sjukdomarna är fatigue. Fatigueupplevs som en intensiv trötthet och är annorlunda än den trötthet som uppkommer avvardagliga aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. "Sen ska jag plocka upp spillrorna av den här personen, vars liv kanske går under på grund av det här beslutet" : Gräsrotsbyråkraters perspektiv på lekmannastyre i barnplaceringsärenden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mimmi Hansson; Josefine Johansson; [2021]
  Nyckelord :Lekmannastyre; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme; makt; socialt arbete; barnplaceringsärenden; familjehemsplaceringar; socialnämnd; LVU;

  Sammanfattning : The aim of this study was to give street-level bureaucrats in out of home placements in child protection the opportunity to give their perspective on the Swedish layperson model regarding child protection. Previous research lacks the perspective of street-level bureaucrats in child protection and more specifically lay person models hence the choice of topic for our essay. LÄS MER

 3. 3. Moraliska konflikter vid förskrivning av preventivmedel till flickor under 15 år

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emmelie Shead; Mimmi Johansson; [2020]
  Nyckelord :moraliska konflikter; konflikthantering; yrkesroller; barnmorskor; ungdomsmottagning; preventivmedel; sexualbrottslagen; etik och moral;

  Sammanfattning : Undersökningen  har  ämnat  undersöka  och  belysa  de  moraliska  konflikter  barnmorskor  kan behöva hantera i sitt arbete vid förskrivning av preventivmedel till flickor under 15 år. Genom kvalitativa  intervjuer  med  åtta  barnmorskor  verksamma  på  ungdomsmottagningar  runt  om  i Sverige har studien genom tematisk analys fått fram tre teman. LÄS MER

 4. 4. Vommens mikroflora hos kor och dess inverkan på klövhälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Mimmi Johansson; [2020]
  Nyckelord :fång; kor; mikrobiota; vomacidos; vomhälsa;

  Sammanfattning : Vommen och dess mikrober existerar tillsammans i ett balanserat symbiotiskt förhållande. Bakterier är beroende av att kon försörjer dem med substrat i form av foder och kon är beroende av mikrobernas aktivitet som förser kon med bland annat flyktiga fettsyror och proteiner. LÄS MER

 5. 5. Den olönsamma e-­‐handeln för dagligvaror : Möjligheter och utmaningar i en decentraliserad organisation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Mimmi Hellsten; Sophie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Grocery retail; e-commerce; decentralisation; franchise; Dagligvaruhandel; e-handel; decentralisering; franchise;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsmedelsförsäljningen online befinner sig i den mest expansiva fasen i branschens historia. Det är svårt att hitta en prisnivå som täcker de tillkommande kostnaderna som onlinehandeln medför och som kunderna är villiga att betala. LÄS MER