Sökning: "Mimoza Shabani"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mimoza Shabani.

 1. 1. Mariam-moskéns kvinnliga imamer : En kvalitativ intervjustudie om kvinnans ställning inom islam då och nu

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mimoza Shabani; Mehret Mengistab; [2020]
  Nyckelord :islam; kvinnan; imam; religion; feminism; profetens hustrur; hadith; sharia; Mariam-moskén;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den muslimska kvinnans ställning inom islam och hur den har förändrats genom historien. Det är genom historisk kunskap om islam i allmänhet och kvinnans roll i synnerhet, som vi kan förstå vår samtids attityder, tankar och normer kring den muslimska kvinnan. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att möta och vårda patienter med olika kulturella bakgrunder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jessica Chamoun; Mimoza Shabani; [2015]
  Nyckelord :nurse’s experiences; transcultural care; ethnic minority; cultural competence; cultural divers; transcultural nursing och transcultural encounters; nursing education;

  Sammanfattning : Sverige har under de senaste decennierna utvecklats till ett mångkulturellt samhälle. Som sjuksköterska möter vi dagligen situationer där människor, på grund av olika kulturer, har olika syn på hälsa, ohälsa, sjukdom och behandling. LÄS MER

 3. 3. Lärarrollen blir mer och mer...? : En kvalitativ studie om sex lärares upplevelser av sin lärarroll och elevers försämrade resultat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Mimoza Mustafa; Adelina Shabani; [2014]
  Nyckelord :Roller; prestation; struktur; relation; elev; lärare; byråkrati;

  Sammanfattning : Forskning visar att läraren ses som den viktigaste faktorn i elevers prestation. Den senaste PISA-mätningen visar att svenska elevers kunskapsresultat har försämrats. LÄS MER