Sökning: "Min Bach"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Min Bach.

 1. 1. Ett femte evangelium : Med Bachs kyrkokantater i det 21:a århundradet

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :David Åberg; [2021]
  Nyckelord :Kyrka; kyrkomusik; Johann Sebastian Bach; kör; gudstjänst; liturgi; barock; kantat; kyrkokantat; musik; Leipzig; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : Johann Sebastian Bachs kantater för kyrkoåret skrevs i en annan tid, de har ett annat språk, både skriftligt och textligt, än vad kanske dagens gudstjänstbesökare är vana vid. För att göra dessa mästerverk relevanta idag behövs, tror jag, en varsam redigering. LÄS MER

 2. 2. Orgel- och pianopraxis : En jämförelse mellan orgel- och pianopraxis i verk av Bach, Vivaldi och Liszt

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Irina Söderberg; [2019]
  Nyckelord :orgel; piano; praxis; jämförelse;

  Sammanfattning : I detta examensarbete vill jag jämföra pianopraxis och orgelpraxis i samband med instudering av musikaliska verk som jag kommer att framföra i min examenskonsert. Skribenten kommer att basera sina undersökningar i huvudsak på svensk orgeltradition och rysk pianotradition.  .. LÄS MER

 3. 3. Chaconne i d-moll : En djupdykning i J.S. Bachs mästerverk

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Emil Eggers; [2019]
  Nyckelord :Barock; Bach; Chaconne; Ciaccona; BWV 1004; klassisk gitarr;

  Sammanfattning : Denna skriftliga reflektion inom konstnärligt examensarbete består av en analys av J.S. Bachs Chaccone i d-moll från den andra violinpartitan (BWV 1004). Stycket är skrivet för oackompanjerad violin och i studien utforskas hur man utför en transkription till klassisk gitarr. LÄS MER

 4. 4. Från ett piano till en orgel : En studie om Franz Liszt som orgeltonsättare med särskilt fokus på hans ”Preludium och fuga BACH”

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Tetyana Gamar; [2018]
  Nyckelord :Franz Liszt; orgel; BACH Prelude och fuga; Friedrich Ladegasts Merseburgerorgel.;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om min instudering av hur F. Liszts hanterade orgel och fugaformen. Som exempel tog jag hans BACH Preludium och fuga, eftersom fugaformen och harmoniken var viktiga för honom. LÄS MER

 5. 5. Från okänd not till levande dans : En självstudie i tolkning av Bachs cellosviter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Erika Persson; [2017]
  Nyckelord :cello; baroque cello; Bach s cello suites; practicing methods; sight-reading; interpretation; hermeneutics; cello; barockcello; Bachs cellosviter; instudering; a-vistaläsning; interpretation; hermeneutik;

  Sammanfattning : Studien utforskar hur jag tolkar Prelude i d-moll ur Johan Sebastian Bachs andra svit för solocello. Syftet är att undersöka hur instuderingsprocessen sker, från okänd not till fri tolkning med avseende på att instrumentet ska ”sjunga”. LÄS MER