Sökning: "Min Björkén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Min Björkén.

 1. 1. Bilder av sorg, saknad och längtan i några barnböcker från 1800-talet och från 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Britt-Marie Eliasson; [2013]
  Nyckelord :barnlitteratur; sorg; saknad; längtan; topelius;

  Sammanfattning : Jag vill med min uppsats försöka belysa hur bilden av sorg, saknad och längtan kan se ut om man jämför berättelser för barn som är skrivna på 1800-talet med hur barnboksförfattare skrivit under 2000-talet.Den metod jag använt för att undersöka de olika stilarna är ett litterärt experiment, i vilket jag gjort en omskrivning av några moderna berättelser och försökt att ge dem en karaktär av 1800-talslitteratur. LÄS MER

 2. 2. Användande och attityder till laborativ matematik i olika årskurser vid en grundskola

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna-Linnéa Schütt; [2007]
  Nyckelord :matematik; laborativ; grundskola; attityder; använ;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med detta examensarbete är att skapa kunskap om varför och hur man arbetar med laborativmatematik i olika årskurser vid en enskild grundskola.HuvudfrågaHur undervisar man i matematematik vid grunskolan Björken (fiktivt namn) främst med avseende pålaborativa inslag i undervisningen. LÄS MER