Sökning: "Min Ibrahim"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Min Ibrahim.

 1. 1. ”Jag vill leva och jag vill dö i norden och somali svensk är vad jag är” : En kvalitativ studie om identitetsskapande och integration hos somalier födda i Somalia och bosatta i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ibrahim Obsiye; [2020]
  Nyckelord :identitet; integration; identitetsskapande; svensk; somalier;

  Sammanfattning : Att fly från sin trygghet och sitt hemland till ett främmande land är något som påverkar individen mycket och är en stor påfrestning och förändring i livet. Att flytta och bosätta sig till ett nytt land påverkar identiteten och integrationen i det nya landet. LÄS MER

 2. 2. Integration, assimilation eller mångfald? : en innehållsanalys av riksdagens etableringspolitiks debatt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sara Ibrahim; [2016]
  Nyckelord :kategorisering; stereotypisering; mångfald; mångkultur; assimilation; integration; etableringspolitik; Mänskliga rättigheter; Human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur riksdagen under en debatt använder begreppen integration, assimilation och mångkultur och hur dessa begrepp relateras till de nyanlända. I analysen undersöks även om de nyanlända stereotypiseras som belastning och hot. LÄS MER