Sökning: "Min Laestander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Min Laestander.

  1. 1. "Den kemiska bekämpningen av skadlig lövskog har öppnat helt nya vyer för skogsbruket" : flygbesprutning med herbicider i Arjeplog 1953-1978

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Författare :Sandra Laestander; [2015]
    Nyckelord :herbicider; skogsbruk; skogsstruktur; flygbesprutning; lövträd; norra Sverige; fenoxisyror; skogshistoria; herbicides; forestry; forest structure; aerial spraying; deciduous trees; northern Sweden; phenoxy acids; forest history;

    Sammanfattning : Attityden gentemot lövträd och lövskog i norra Sverige började förändras i mitten av 1900-talet. Tidigare var lövträden en resurs inom det agrara samhället, men genom det industriella skogsbrukets utveckling började man alltmer betrakta lövträden som ett problem. LÄS MER