Sökning: "Min Sand"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Min Sand.

 1. 1. Parkslide : kan förekomsten i olika jordar och miljöförhållanden ge indikationer på hur de kan bekämpas?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Chasmine Carlsson; [2021]
  Nyckelord :parkslide; Reynoutria japonica; jord; pH; invasiv; miljöförhållanden; ståndort;

  Sammanfattning : Parkslide känns igen på sitt bambuliknande utseende och är en storväxande flerårig ört. Den har sitt ursprung i östra Asien, i länderna Japan, Korea, Taiwan och Kina och kom till Europa från Japan på1820-talet genom en holländsk import. Från att ha odlats som prydnadsväxt i parker och trädgårdar har arten spridit sig ut i naturen. LÄS MER

 2. 2. An assessment of thermal desorption as a remediation technique for per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in contaminated soil

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna-Stina Lind; [2018]
  Nyckelord :Thermal desorption; per- and polyfluoroalkyl substances; PFASs; PFBA; PFPeA; PFHxA; PFHpA; PFOA; PFNA; PFDA; PFUnDA; PFBS; PFHxS; PFOS; 6:2 FTSA; 8:2 FTSA; FOSA; PCB; PAH; UPLC MS MS; Termisk rening; Per- och polyfluoralkylsubstanser; PFASs; PFBA; PFPeA; PFHxA; PFHpA; PFOA; PFNA; PFDA; PFUnDA; PFBS; PFHxS; PFOS; 6:2 FTSA; 8:2 FTSA; FOSA; PCB; PAH; UPLC MS MS;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a diverse group of persistent organic pollutants. PFASs have a wide area of applications such as stain repellent for paper, textile, furniture and industrial products such as aqueous film forming foams (AFFFs) used for firefighting. LÄS MER

 3. 3. Rening av spolvatten i dynasandfilter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabelle Bjelkenfors; [2017]
  Nyckelord :Vattenrening; Dynasandfilter; Spolvatten; Fällning;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett obligatoriskt moment på 15hp i min utbildning till kemiingenjör tillämpad bioteknik vid Högskolan i Borås. Arbetet innebär ett pilotförsök vid Mölndals vattenverk. Försöket går ut på att rena spolvatten från dynasandfilter som är en förutsättning till att vattnet ska kunna återvinnas i processen. LÄS MER

 4. 4. Shear Strength Between Adhesive Cement and Yttria-Stabilized-Zirconia and Cobalt-Chrome Alloy With and Without Retentive Holes - an in vitro study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Rihan Issa; Nuray Acar; [2017]
  Nyckelord :shear strength; dental alloys; resin-bonded; chromium alloys; resin cement; zirconium oxide.;

  Sammanfattning : ABSTRACT De-bonding is the most common failure of resin-bonded fixed partial dentures. The aim was to determine if the shear bond strength (SBS) differed between a dental adhesive and a Co-Cr alloy and an yttria-stabilized zirconia (Y-TZP). LÄS MER

 5. 5. Sandbås för mjölkkor i Sverige : vilka är böndernas erfarenheter?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marie Arvidsson; Stefan Åkerlund; [2017]
  Nyckelord :sandbås; liggbås; strömedel; sand; gödsel; mjölkkor; kokomfort; djurhälsa;

  Sammanfattning : Lantbrukarna strävar efter att förbättra mjölkkornas levnadsmiljö i Sverige och i världen. Detta för att optimera kornas hälsa, produktion och överlevnad. Sand är ett mjukt underlag som formar sig efter kons kropp och skapar en god komfort för kon. LÄS MER