Sökning: "Min Thomas"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Min Thomas.

 1. 1. Vad operasångare kan lära av skådespeleri

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Operahögskolan

  Författare :Nils Hübinette; [2019]
  Nyckelord :Musik; skådespeleri; opera;

  Sammanfattning : En lärare som var väldigt viktig för mig i ett visst skede under studietiden, var Thomas Lander. Han introducerade de sångtekniska fördelar man kan hämta från talet, eller som han kallar det, det patetiska talet. LÄS MER

 2. 2. Hur uppfattar elever på naturvetar-programmet visualiseringar inom ämnet biologi?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Thomas Svensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta avslutande självständiga arbete handlar om visualiseringar i undervisningen inom naturvetarprogrammet och då främst inom ämnet biologi på gymnasiet och då främst avseende hur eleverna upplever användningen av visualiseringar i undervisningen. Bakgrunden till detta arbete är att i undervisningen inom biologi ska eleverna enligt Skolverkets läroplan Lgr 11 få möjligheten att utveckla förmågan att ”… använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information. LÄS MER

 3. 3. Produktutveckling för Ire Möbel : Design och konstruktion

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karl-Philip Michael Swensson; [2017]
  Nyckelord :Development; Construction; Furniture; Stool; CAD.; Produktutveckling; Konstruktion; Möbler; Pall; CAD;

  Sammanfattning : Ire designs and produces high-end furniture and solutions for home and public environments. This thesis describes the product development of a stool for Ire Möbel AB (Ire). The stool is aimed towards the Scandinavian market. LÄS MER

 4. 4. BEST NÅR DET GJELDER. Scenekunstneren møter toppidrettsutøveren

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Thomas Stokke; [2016-10-03]
  Nyckelord :Scenkonst; Mental trening; prestasjon; stresshåndtering frykt; nervøsitet; sångteknik;

  Sammanfattning : Jeg skal undersøke om jeg som musikalartist kan, og i så fall hvordan, benytte meg av verktøy fra mental trening i mitt yrkesliv for å kunne prestere bedre sangteknisk under en audition og være mer tilstedeværende på scenen under forestilling. Det vil si at jeg vil undersøke om og i så fall hvordan elementer fra mental trening utviklet for idrettsutøvere skal kunne påvirke de kunstnerlige prosesser som ligger til grunn for mitt yrkesutøvende som scenekunstner og musikalartist. LÄS MER

 5. 5. Den konstnärliga forskningens ”stilenliga” resultat. Hur hitta ett ömsesidigt förtroende och samarbete mellan forskning, utbildning och konstnärlig praktik?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna-lill Nilsson; [2016-02-09]
  Nyckelord :tankekollektiv; konstnärlig forskning; praktiker; stilriktiga lösningar; skapande framåtrörels; kunskapsteori; perception; förförståelse; praktisk kunskap; teoretisk kunskap; socialt lärande; fantasi; inbillningskraft; Fleck; Rosengren; Blake;

  Sammanfattning : I denna uppsats vill jag skapa en bild av den konstnärliga forskningens tillstånd2013-14 med fokus på Göteborg. Jag har intervjuat konstnärliga forskare inom den konstnärliga forskningen om deras kunskapssyn, den konstnärliga forskningens kunskapsproduktion och dess eventuella påverkan på utbildningar och konstnärliga praktiker. LÄS MER