Sökning: "Mina Fagerberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mina Fagerberg.

  1. 1. Lycklig är den, vars arbete är en lek : Att skapa lust och undvika lustfällor i musiklekandet med förskolebarn

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Kerstin Fagerberg; [2015]
    Nyckelord :Practical knowledge; playfulness; the essence of play; the practice of play; teaching in the preschool; musical toys; verbosity; desire traps; music education; Original play; spirituality; tacit knowledge; pedagogy of joy; Praktisk kunskap; leklust; lekens väsen; lekfullhetens praktik; undervisning i förskolan; musikaliskt lekmaterial; longör; lustfällor; musikpedagogik; tumlalek; andlighet; tyst kunskap; glädjens pedagogik;

    Sammanfattning : Med hjälp av denna vetenskapliga essä undersöker jag hur man kan uppmärksamma och värna leken och glädjen i musicerandet med förskolebarn. Detta belyser jag inte enbart ur barnens perspektiv utan även ur mitt eget och mina kollegors. LÄS MER