Sökning: "Mina Hindebo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mina Hindebo.

  1. 1. Ansvar och disciplinering av psykiskt störda gärningsmän - En kvalitativ studie om upplevelser av en lagändring i brottsbalken

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Mina Hindebo; [2009-01-27]
    Nyckelord :Rättspsykiatri; lagändring; påföljd; ansvar; disciplin;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och undersöka de motiv som låg bakom den nya lagändringen om allvarligt psykiskt störda brottslingar i brottsbalken 30 kap 6 §. I forskningen undersöks även vilka attityder psykiatriker och socialutredare som jobbar med rättspsykiatrisk undersökning har kring dessa motiv och hur de ser på framtiden. LÄS MER