Sökning: "Mina Mafinejadasl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mina Mafinejadasl.

  1. 1. Bygga Hus i Spanien Spansk byggteknik i jämförelse med Svensk byggteknik

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

    Författare :Benjamin Shadrooh; Mina Mafinejadasl; [2010]
    Nyckelord :bygga hus i spanien; spansk byggteknik;

    Sammanfattning : Syftet med rapporten är att jämföra spansk byggteknik kontra svensk byggteknik och granska likheter och skillnader mellan dessa. Många av oss svenskar är bosatta i andra länder bland dessa Spanien och många avstår från att bygga sitt hus och istället väljer de att köpa hus. LÄS MER