Sökning: "Mina Westman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mina Westman.

 1. 1. Women of Thailand : A minor field study about how nine women in urban and rural areas of Thailand look at their lives in the area of education, gender equality and influence in society, from a democratic perspective.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Socialantropologi

  Författare :Malin Westman; [2010]
  Nyckelord :Social Anthropology; women; democracy; gender equality; education; influence; political commitment; Thailand; Socialantropologi; kvinnor; demokrati; jämställdhet; utbildning; inflytande; politiskt deltagande; Thailand;

  Sammanfattning : This study is based on a field study carried out in Thailand during November and December 2009. The material is based on in-depth interviews with nine women that live in the northern parts of Thailand. Seven of them belong to the Karen minority group. LÄS MER

 2. 2. Motiverande eller i vägen? : en undersökning av två universitetsbiblioteks fysiska miljöers påverkan på studiemotivation

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Westman; [2008]
  Nyckelord :Fysisk miljö; Studiemotivation; Användarvänlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilket sätt de fysiska miljöerna på två universitetsbibliotek (Umeå universitetsbibliotek och Skogsbiblioteket) påverkar studiemotivationen hos dem som studerar där. För att skaffa mig kunskap om detta har jag både gjort intervjuer med studenter och anställda, och observationer på de två biblioteken. LÄS MER