Sökning: "Mina Wilén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mina Wilén.

  1. 1. Ja, ska vi grilla nyponsoppa!? En uppsats om utomhusvistelse, bildskapande och andraspråksutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Stina Wilén; [2008]
    Nyckelord :Utomhusvistelse; Bildskapande; Andraspråksutveckling; Utomhuspedagogik;

    Sammanfattning : Det här arbetet handlar om ett projekt som genomfördes med en några femåringar i en förskolegrupp i stadsdelen Rosengård i Malmö. Det främsta syftet med projektet var att undersöka hur utomhusvistelse, bildskapande och andraspråksutveckling kan sammanföras i ett och samma projekt. LÄS MER