Sökning: "Mina upplevelser i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Mina upplevelser i sverige.

 1. 1. ”Vad vill du ha för kaffe? Jag tar svart som mina kvinnor” : En intervjustudie om svarta kvinnors upplevelser av objektifiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Kajin Revend; [2020]
  Nyckelord :black women; objectification; objectification theory; microaggressions; stereotypes; thematic analysis; svart kvinna; objektifiering; objektifieringsteorin; mikroaggressioner; stereotypisering; tematisk analys;

  Sammanfattning : Objektifiering är en av de vanligaste formerna av diskriminering mot kvinnor. Befintlig forskning inom ämnet är övervägande kvantitativ och har i huvudsak genomförts på vita kvinnor i en nordamerikansk kontext. Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka svarta kvinnors upplevelser av objektifiering i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Pop/rock-ensemblens möjligheter och begränsningar. En studie om fyra gymnasieelevers upplevelser av ensembleundervisning ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Antonia Nordström; [2020]
  Nyckelord :musik; ensembleundervisning; populärmusik; genus; kön; normer; estetiska programmet; utbildningsvetenskap; musikpedagogik music; ensemble education; music education; popular music; sex; gender; the aesthetic program; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The study examines students’ conception of ensemble class at Arts Program/Music (ES) in upper secondary school in Sweden from a gender perspective, such as sex connected to choice of instrument and claiming space, linked to learning limitations and opportunities. The pop / rock genre dominates music education in Sweden (Skolverket, 2015), like the ensemble groups I have studied, hence perspectives on how gender relates to popular music have been implemented in the study. LÄS MER

 3. 3. Rastverksamhet : En studie om rastverksamhet och konflikter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johan Lyberger; [2020]
  Nyckelord :rastverksamhet; konflikter; hälsoarbete och lek;

  Sammanfattning : Bakgrund I bakgrunden förklaras mina anledningar till varför just detta ämne är valt. Mina erfarenheter har givit mig insikten att det arbetas för lite med fysiska aktiviteter under rasterna genom organiserad och lärarledd rastverksamhet. LÄS MER

 4. 4. Sommarlovsstad : teori - praktik - projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrik Matz; [2020]
  Nyckelord :ungdomar; barn; unga; hälsa; lek; stadsplanering; temporär landskapsarkitektur; konst;

  Sammanfattning : Under 1900-talet var Sverige en förebild och internationellt känt för sin stadsplanering med barn i fokus. Det anseendet har vi inte längre. Men att anlägga ett barnperspektiv på staden är avgörande för barns välbefinnande och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Handläggarrollen i digitaliseringen : Om handläggarrollen i skuggan av Trelleborgsmodellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Mikael Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract A number of municipalities in Sweden have begun digitization processes with the stated aim of simplifying the application procedure regarding social initiatives for citizens. In this way of working, a view of the citizens as competent and mostly able to work is a part. Another is less control and more trust in the applicants' tasks. LÄS MER