Sökning: "Mind-mindedness"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Mind-mindedness.

 1. 1. Mind-mindedness hos mammor som har upplevt våld i en parrelation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Lennéer; [2023-11-28]
  Nyckelord :Mind-mindedness; mentalisering; psykisk hälsa- och ohälsa; traumatisering; omvårdnadspersoner; våldsutsatt; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka våldsutsatta mammor som deltog i en intervention på Utväg Skaraborg, om det skedde någon förändring över tid i deras psykiska hälsa- och ohälsa samt traumatisk påverkan. Syftet var också att undersöka om det skedde någon förändring med utgångspunkt från mentalisering samt att undersöka sambandet mellan traumatisk påverkan och mentalisering. LÄS MER

 2. 2. Samspel mellan föräldrar och deras 16-månaders barn : Kommunikativ utveckling i relation till mind-mindedness och föräldrasensitivitet

  Magister-uppsats, Logopedi; Hälsouniversitetet

  Författare :Marie-Louise Henriksson; Johan Troedsson; [2013]
  Nyckelord :Mind-mindedness; maternal sensitivity; communicative development; sensitivity; interplay; language comprehension; joint attention; Mind-mindedness; maternal sensitivity; kommunikativ utveckling; lyhördhet; samspel; språkförståelse; delad uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Hur föräldrar samspelar med barn kan ha stor påverkan på barnets språkliga och kommunikativa utveckling. Föräldrasensitivitet och mind-mindedness är två mått som mäter föräldrars samspel. LÄS MER

 3. 3. Mind-mindedness och kommunikativ utveckling : Samband mellan moderns mentaliseringsyttranden och barnets senare språkliga och kommunikativa utveckling

  Magister-uppsats, Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Caroline Falk; Emma Munktell; [2011]
  Nyckelord :Mind-mindedness; språkutveckling; kommunikation; delad uppmärksamhet;

  Sammanfattning : Mind-mindedness refers to the mother’s ability to treat her child as an individual with a mental life of his or her own. In the present study, the purpose is to investigate the relationship between the amount of mind-related comments the mother produces when the child is 9 months of age and the child’s development in language and communication at the age of 15 months. LÄS MER