Sökning: "Mindfulness"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade ordet Mindfulness.

 1. 1. KARTLÄGGNING AV MINDFULNESS-BASERAD KOGNITIV TERAPI VID OLIKA DEPRESSIONSTILLSTÅND. En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jonatan Richter; [2021-11-18]
  Nyckelord :Depression; MBCT; intervention; treatment;

  Sammanfattning : Depression är den vanligaste psykiatriska sjukdomen och största orsaken till funktionsnedsättning för vuxna under 50 år. Sedvanlig behandling innefattar antidepressiv medicinering och psykologisk behandling, däribland mindfulness. LÄS MER

 2. 2. Mindfulness och välbefinnande: En kvantitativ enkätundersökning och explorativ analys om sambandsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Lawrencia Gyan; Jonna Kotivesi; [2021-08-30]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; mindfulness; Self-Determination Theory; välbefinnande;

  Sammanfattning : Introduktion: Intresset för mindfulness har ökat kraftig tunder de senaste årtiondena vilket har resulterat i att även forskning inom ämnet har exploderat. Det holistiska hälsoperspektivet, som står i centrum i hälsopromotion, tar hänsyn till såväl fysiska, psykiska som emotionella aspekter vad gäller välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Var finns de mjuka värdena i läroplanen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annie Turesson; [2021-07-08]
  Nyckelord :meditation; asanas; andningsövningar; massage; trygghet; koncentration; stress; självkänsla; prestation; vila.;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie om hur yoga och mindfulness används, upplevs och uppfattas i stort utifrån ett lärarperspektiv. Intervjudeltagarna är åtta lärare som använder eller har använt sig avyoga och/eller mindfulness inom sitt läraryrke. LÄS MER

 4. 4. Fostering mindful consumption with mindfulness training - A qualitative study of the perceived effects of mindfulness training and education on consumers decision-making and consumption behavior

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Arshya Keshavarzi; [2021-07-02]
  Nyckelord :Overconsumption; Mindful consumption; Mindfulness training; Consumption for fulfillment; Mindless consumption; Decision-making; Consumption behavior;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 5. 5. Mental distress in healthcare workers affected by the SARS-CoV-2 pandemic and previous interventions that may be useful in promoting mental health in healthcare workers : A systematic literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Josefin Lindblom Ekman; Michaela Karlsson; [2021]
  Nyckelord :SARS-CoV-2; COVID-19; Mental distress; Mental health; Healthcare workers; interventions; SARS-CoV-2; COVID-19; psykisk belastning; psykisk ohälsa; psykisk hälsa; sjukvårdspersonal; interventioner;

  Sammanfattning : Introduktion: Sjukvårdspersonal runt om i världen har stått på frontlinjen i stressiga arbetsmiljöer och tagit hand om COVID-19-patienter sedan SARS-CoV-2 förklarades som en global pandemi. Under pandemiska förhållanden står sjukvårdspersonal inför specifika utmaningar, där vissa leder till symptom på psykisk ohälsa. LÄS MER