Sökning: "Minecraft"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Minecraft.

 1. 1. TV- och datorspel i engelskundervisningen : En studie om användning av Minecraft som stimuleringsverktyg för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Gilliam Nsumbu; Tony Klaesson; [2019]
  Nyckelord :TV- och datorspel; Digitala verktyg; datorspel; Minecraft; motivation; nyanlända; genus; engelska; grundskola; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om hur mellanstadielärare kan använda TV- och datorspel i engelskundervisning för att öka elevernas intresse. När en del nyanlända elever kommer till Sverige måste de lära sig svenska och engelska samtidigt, vilket kan kännas som en stor belastning för dem. LÄS MER

 2. 2. Wow!! Kunde man göra så? : En observationsstudie om Minecraft education edition i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Ola Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Inverkan av spelmusikens instrumentation : Hur instrumentationen i spelmusik påverkar spelarens val i en virtuell värld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alexander Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :instrumentation; music; psychology; immersion; instrumentation; musik; psykologi; immersion;

  Sammanfattning : Musik har en värdefull plats i spelvärlden, strävan efter att skapa något unikt och innovativt präglar varje kompositör. Är det möjligt att subliminalt förmedla och påverka spelarens val i en virtuell värld, genom musik? Den här studien fokuserar på om hur instrumentationsbyte inom spelmusik kan ha en inverkan på spelarens handlingar i spelet Minecraft (2011). LÄS MER

 4. 4. Digitala spel i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nicklas Cliffmark; Joel Svensson; [2018]
  Nyckelord :Digitala spel; Fritidshem; Datorspel; Tv-spel; Utveckling och lärande; Ramfaktorer i fritidshemmet;

  Sammanfattning : Svenska regeringen har satt som mål att Sverige skall bli ledande i världen på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. De anser att arbetet mot detta mål börjar i skolan. 2017 gjordes en revidering av läroplanen och styrdokumenten där det blev ett ökat fokus på digitalisering. Den nya läroplanen träder i kraft i juli 2018. LÄS MER

 5. 5. Att bevara digitala spel : En komparativ litteraturstudie rörande bevarande av digitala spel, med särskilt fokus på spelet Minecraft

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Arkivvetenskap

  Författare :Euridiki Granouzis Larsson; [2018]
  Nyckelord :Preservation; Games; Digital Games; Archiving; Archiving Games; Emulation; Migration; Conversion; Emulering; Emulation; Migration; Konvertering; Bevarande av spel;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explore which preservation method is the most suitable to preserve digital games with focus on Minecraft. This essay will compare emulation, migration and conversion. This will be done through a comparative literature study. LÄS MER