Sökning: "Minecraft"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Minecraft.

 1. 1. TV- och datorspel i engelskundervisningen : En studie om användning av Minecraft som stimuleringsverktyg för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Gilliam Nsumbu; Tony Klaesson; [2019]
  Nyckelord :TV- och datorspel; Digitala verktyg; datorspel; Minecraft; motivation; nyanlända; genus; engelska; grundskola; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om hur mellanstadielärare kan använda TV- och datorspel i engelskundervisning för att öka elevernas intresse. När en del nyanlända elever kommer till Sverige måste de lära sig svenska och engelska samtidigt, vilket kan kännas som en stor belastning för dem. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering, ett verktyg för att motivera elever och lärare inom bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lena Didrichsen; [2019]
  Nyckelord :Bildämnet; Digitalisering; Digital kompetens; Digital lärandemiljö; Elever; Gamification; Gränser i digitalt arbete; Inre motivation; Yttre motivation; Lärarna; Motivation för lärande; Minecraft; Pedagogik; Spelifierat lärande;

  Sammanfattning : Sammandrag Bildämnet har starka rötter och traditioner. Under införandet av Lgr 11 genomgick ämnet en större förändring och fortsätter när den reviderade läroplanen Lgr 11 började gälla och då denna gången med fokus på digitalisering. LÄS MER

 3. 3. Games in Second-Language Teaching : Using Minecraft to Facilitate the Development of Reading, Listening, Writing and Speaking Skills in English

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Sundelin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Wow!! Kunde man göra så? : En observationsstudie om Minecraft education edition i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Ola Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Back to the Future: Public Space Design by Girls : A case study of #UrbanGirlsMovement in Fittja, Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Caroline Wrangsten; [2019]
  Nyckelord :Public space; livability; urban feminist geography; case study; multiple methods; #UrbanGirlsMovement; Minecraft; Fittja;

  Sammanfattning : Livability, sustainability, and accessibility in urban public space are growing concerns in urban research and policy agendas. The professional field, however, lacks perspectives for public space qualities. Academic research about women and girls’ involvement in the re-design of public spaces is scarce. LÄS MER