Sökning: "Mineraler"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet Mineraler.

 1. 1. Gruvindustrins roll i arbetet för social hållbarhet på landsbygden - En fallstudie på gruvorten Zinkgruvan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alice Ljungblad; [2023-11-08]
  Nyckelord :Samhällsplanering; Mineraler; Lokala aktörer; Social konsekvensanalys; Hållbar utveckling; Fyndigheter; Societal planning; Minerals; Local actors; Social impact analysis; Sustainable development; Deposits;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att landsbygden i Sverige avfolkas till följd av att fler invånare väljer att bosätta sig i tätorter. Detta innebär att den sociala hållbarheten på landsbygden påverkas negativt. Den sociala hållbarheten innebär att upprätthålla och förbättra livskvalitén för människor. LÄS MER

 2. 2. Spårning av konfliktmineraler i fordonstillverkarnas försörjningskedjor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julius Svensson; Erik Gustavsson; Jacob Wiktorsson; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konfliktmineraler är mineraler som utvinns under undermåliga arbetsförhållanden samt bidrar till finansiering av konflikter. Tantal, tenn, volfram (tungsten) och guld (ofta förkortade till 3TG) utgör begreppet konfliktmineraler som idag omfattas av särskild lagstiftning. LÄS MER

 3. 3. Dairy cow copper status in molybdenum rich areas : focus on copper excretion in faeces, urine and milk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Lisa Stensson; [2023]
  Nyckelord :dairy cow; ruminant; copper; molybdenum; antagonist; excretion;

  Sammanfattning : Koppar (Cu) är ett essentiellt spårämne med flertalet funktioner hos idisslare men både över- och underutfodring kan ha negativa effekter på djurets hälsa och produktion. Utöver det interagerar Cu med andra mineraler i våmmen vilket minskar tillgängligheten av Cu i tunntarmen. LÄS MER

 4. 4. Statens intresse av samers rättigheter : En argumenationsanalys av svenska regeringars resonemang kring rennäringen repsektive gruvnäringen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ida Ersmar; [2023]
  Nyckelord :Samer; rennäring; gruvnäring; mineraler; rättigheter; intressen;

  Sammanfattning : Att erkänna och förverkliga de samiska rättigheterna är en del av Sveriges skyldigheter i att respektera mänskliga rättigheter. Trots detta har svenska staten upprepade gånger kritiserats för att inte respektera sina folkrättsliga förpliktelser gentemot urfolksrätten, inte minst i samband med gruvindustrins exploatering av mark i det samiska renskötselområdet. LÄS MER

 5. 5. Återvinning av hårdmetallstift : En studie av hårdmetallstiftens livscykel och hur volframet i stiften återvinns

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lindström Lindström; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det moderna samhället finns det ett stort behov av metaller och mineraler som används i allt från mobiltelefoner till bilar. Dessa mineraler och metaller finns under marken och behöver grävas upp och genomgå förädlingsprocesser för att användas. LÄS MER