Sökning: "Minesto"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Minesto.

 1. 1. Tidal Power

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Fritiof Lembke; Tarek Penser; [2017]
  Nyckelord :Minesto; modellering; tidvattenkraft;

  Sammanfattning : Tidal power is a relatively new area within renewable energy with great potential in some areas of the world. One of the companies working with this is Minesto, and they have developed a technology called Deep Green that uses a kite that is attached to the seabed to generate electricity. LÄS MER

 2. 2. Deep Green, en jämförande analys

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Oliver Ahlin Wigardt; [2016]
  Nyckelord :Deep Green; DeltaStream; Seagen S; Tidal power; Tide; Deep Green; DeltaStream; Seagen S; Tidvatten; Tidvattenkraft;

  Sammanfattning : Marin energi har stor potential att på ett relativt miljövänligt sätt utvinna energi ur bl.a. vind, vågor och strömmar. Prototyper och kraftverk för att skörda energi ur tidvattenströmmar har de senaste 10 åren blivit mer populärt, inte minst för att uppnå de miljökraven som ställts internationellt. LÄS MER

 3. 3. Life Cycle Assessment of an Ocean Energy Power Plant : Evaluation and Analysis of the Energy Payback Time with Comparison Between Sweden and Tanzania

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Rojé Torosian; Elin Elmehag; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är energi av essentiell vikt. Energi behövs för transport, elektricitet och uppvärmning. Fossila bränslen, som är en begränsad resurs, är idag den dominerande energikällan som används. LÄS MER

 4. 4. Hydrodynamic Analysis and Simulation of a Tidal Energy Converter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Marcus Jansson; [2013]
  Nyckelord :Motion Simulation Development; Tidal Energy; Energy Converter; Flight Dynamics; Quaternions; MATLAB; Simulink; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A new motion simulator has been developed to simulate Minesto AB’s tidal energy converter flying in water. The motion simulator is as a part of a new computer based development environment, aiming to shorten the company’s development process. LÄS MER

 5. 5. Ecological hazard identification of the minesto 'deep green commercial' tidal stream turbine

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Brendan O'Driscoll; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER