Sökning: "Ministerrådet"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet Ministerrådet.

 1. 1. Världens mest hållbara och integrerade region? En idéanalys av nordiskt miljö- och klimatsamarbete

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Kivi; Lovisa Edvardsson; [2020]
  Nyckelord :Nordiska ministerrådet; Norden; klimatförändringar; miljö; samarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De nordiska länderna vill visa ledarskap på miljö- och klimatområdet. Detta är budskap som framkommer i Nordiska ministerrådets publikationer. Rådet framställer Norden som en föregångsregion i världen i hållbarhetsfrågor och de vill att resten av världen följer Nordens exempel i miljö- och klimatarbetet. LÄS MER

 2. 2. Öppenhetshets eller diplomatisk sekretess? : En analys av öppenheten i Europeiska unionens rådsarbetsgruppers lagstiftningsförhandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Waltré; [2018]
  Nyckelord :Council of ministers; Coreper; working group; public access to documents; transparency; openness; rådet; ministerrådet arbetsgrupp; Coreper; lagstiftningsprocessen; transparens; EU; öppenhetsförordningen; förhandling; sekretess; tillgång till handlingar; 1049 2001; LIMITE; dokumentation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sveriges feministiska utrikespolitik: Lite snack och lite verkstad? - Med fokus på kvinnor på flykt och i migration

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Källqvist; Emma Ryborg; [2018]
  Nyckelord :Kvinna; Feminism; Jämställdhet; Utrikespolitik; EU; Konstruktivism; EU-nämnden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges nuvarande regering deklarerade 2014 att de skulle bli “världens första feministiska regering”, men de har sedan dess kritiserats för att inte ha tillämpat det feministiska perspektivet inom i synnerhet migrationspolitiken. Denna uppsats syftar därför till att undersöka om Sverige antagit ett feministiskt perspektiv när migrationspolitiken diskuterats inom EU under 2017. LÄS MER

 4. 4. Nordiskt samarbete : Nordiska rådets verksamhet och framtidsvisioner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Duregård; [2016]
  Nyckelord :nordiskt samarbete; regionalism; Nordiska rådet; Nordiska ministerrådet; Norden;

  Sammanfattning : De nordiska länderna ligger nära varandra geografiskt, kulturellt och politiskt och har alltid samarbetat med varandra på olika sätt. Sedan år 1952 sker en stor del av samarbetet genom Nordiska rådet, en mellanparlamentarisk organisation där alla nordiska länder är medlemmar. LÄS MER

 5. 5. Passformsgrund för jacka : Att anpassa konstruktion och gradering för en icke normativ målgrupp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Mårtensson; [2016]
  Nyckelord :Mönsterkonstruktion; passform; gradering; äldre; större storlekar;

  Sammanfattning : Att vara över 50 år och ha en kroppsform som inte är timglasformad kan ge problem med att hitta kläder med bra passform eftersom det är så få varumärken som anpassar sina kläder till denna målgrupp (Nordiska ministerrådet 2009). Tillverkarna tar oftast inte hänsyn till den förändring som sker när kroppen åldras eller det faktum att kroppen nödvändigtvis inte behåller samma kroppsform när den växer. LÄS MER