Sökning: "Minja Eriksson Enquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Minja Eriksson Enquist.

  1. 1. Sociala mediers utveckling inom den offentliga sjukvården i Sverige : En kvalitativ studie om varför och hur tre av Sveriges offentligt drivna sjukhus arbetar med Facebook

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Minja Eriksson Enquist; Josephine Bergström; [2013]
    Nyckelord :Sociala medier; Facebook; Offentlig sjukvård; Strategisk kommunikation; Anseende; Transparens; Legitimitet; Imitation;

    Sammanfattning : På senare tid har Facebook förändrat förutsättningarna för bland annat hur dagens offentliga sjukhus kommunicerar med sina intressenter. Vissa sjukhus har känt ett behov av att förändra sin kommunikation till att bli mer strategisk och anpassa sig till stigande krav på ökad transparens som kommit från såväl allmänhet som medier. LÄS MER