Sökning: "Minja Klevebrant"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Minja Klevebrant.

 1. 1. Ändrade förutsättningar vid tillståndsprövning : en analys av Bunge-målet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Minja Klevebrant; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Traditionsbärare - är du genuin nog?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Minja Klevebrant; [2011-09-07]
  Nyckelord :traditionsbärare; genuin;

  Sammanfattning : Vad har föreställningar om spelmannen, tradition och nationalromantik med mitt estetiska uttryck att göra? Genom att undersöka vilka förväntningar och normer som förknippas med folkmusikgenren söker jag svaren på hur dessa påverkar mina konstnärliga uttrycksmöjligheter. En återblick i folkmusikhistorien visar hur folkmusik i olika epoker förknippats med och använts av förespråkare för olika ideologier. LÄS MER