Sökning: "Minna Lindqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Minna Lindqvist.

 1. 1. Verkliga upplevelser av overklighet – en systematisk litteraturöversikt om patienters upplevelser av delirium

  Magister-uppsats,

  Författare :Minna Lindqvist; Nina Praks; [2021-06-24]
  Nyckelord :delirium; upplevelser; patient; intensivvård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Introduction: Delirium is an acute cerebral dysfunction which is a common occurrence for intensive care patients. The condition has been known since the 1950s and brings dire consequences to the affected patients. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Minna Lindqvist; Fanny Leden; [2017-02-13]
  Nyckelord :Endometrios; kvinnors upplevelser; smärta; lidande; livskvalitet; bekräftelse;

  Sammanfattning : Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar cirka en av tio kvinnor och personer somfötts med livmoder världen över. Det behövs mer kunskap kring sjukdomen då drabbade idagsläget inte får tillräcklig hjälp av vården. Syftet med studien är att beskriva kvinnorsupplevelser av att leva med endometrios. LÄS MER

 3. 3. Hur designföretag organiserar sin verksamhet : Projektprocesser och motivation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sandra Lindqvist; Minna Talomaa; [2013]
  Nyckelord :Designföretag; Projekt; Kreativitet; Motivation;

  Sammanfattning : Projektformen har funnits länge och har förändrats med tiden. Idag har den ökat i popularitet vilket man tror kan bero på att den stimulerat flexibilitet och kreativitet. Kreativitet handlar om en förmåga att se annorlunda orsakssamband, att lämna gamla rutiner och finna nya bättre lösningar. LÄS MER