Sökning: "Minoritetsfolk"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Minoritetsfolk.

 1. 1. Romernas barn - Minoritetsrättigheter och diskriminering i förhållande till LVU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lotten Berggren; [2015]
  Nyckelord :Rättshistoria; socialrätt; minoritetsrättigheter; romer; LVU; diskriminering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar omhändertagande av romska barn i enlighet med LVU (lagen om vård av unga). Framställningen innehåller en översiktlig redogörelse för romernas historia i Sverige vilken har kantats av utsatthet och diskriminering. Romerna räknas sedan år 2000 till ett av Sveriges minoritetsfolk. LÄS MER

 2. 2. Traditionsförmedling inom Sikhismen i Diasporisk Kontext

  C-uppsats,

  Författare :Zeke Olofsson; [2011]
  Nyckelord :Traditionsförmedling; Sikhism; Minoritetsfolk;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva en sikhisk grupps strävan att tradera sin religion och kultur i endiasporisk kontext med inriktning mot hur detta sker med avseende på barn och ungdomar. Frågeställningen ärformulerad i två huvudfrågor: Hur framställer några sikher i diasporan strategier för sikhisk traditionsförmedlingsärskilt i relation till barn och ungdomar i en sikhisk religiös sammanslutning, och Hur försöker den sikhiskagruppen samspela med den nya omgivningen? Studien är genomförd ur ett etnografiskt perspektiv meddeltagande observationer och etnografiska intervjuer som metod. LÄS MER

 3. 3. Jude eller same, i religionsundervisningen. Då får ni inte vara med?!

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Emelie Göransson; [2011]
  Nyckelord :judar; judendom; samer; samiskreligion; skolverket; läroböcker; minoritetsreligioner.;

  Sammanfattning : Uppsatsen ”Jude eller same, i religionsundervisningen, då får ni inte vara med?!” utgår från de nationella minoriteterna i Sverige och hur de framställs i läroböckerna för eleverna som läser religionskunskap A på gymnasiet. Uppsatsen är gjord med en jämförande litteraturstudie bland fem religionskunskapsböcker för gymnasiet. LÄS MER