Sökning: "Mio min Mio"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Mio min Mio.

 1. 1. Hur kan högläsning bidra tillläroplanens värdegrundsarbete?  -en fallstudie utifrån Mio, min Mio

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fredrik Dahlgren; Elvira Nyström Elvira Nyström; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; värdegrundsuppdrag; didaktik; skönlitteratur; Mio; min Mio;

  Sammanfattning : Studien behandlar Astrid Lindgrens bok Mio, min Mio från år 1954. Det är en känd barnboksom har blivit läst av många barn genom åren. Studien utgår från två olika delar.De olika delarna behandlar två olika saker. LÄS MER

 2. 2. "Den du så länge har sökt är på väg" : Messianska föreställningar i Astrid Lindgrens text Mio, min Mio utifrån Werblowskys typologi

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Lisa Hellström; [2019]
  Nyckelord :Messianska föreställningar; Mio; min Mio; RJ Zwi Werblowsky; Astrid Lindgren; fantasy.;

  Sammanfattning : Min uppgift och syfte med denna uppsats har varit att undersöka om Zwi RJ Werblowskys teori om messianism kan appliceras på texten Mio, min Mio. Den andra uppgiften har varit att pröva om hypotesen att texten Mio, min Mio av författarinnan Astrid Lindgren innehåller messianska föreställningar stämmer. LÄS MER

 3. 3. Tror du att farmor har krympt? : En undersökning om hur elevers narrativa skrivstrategier gynnas om undervisningsfokus ligger vid utvecklandet av lässtrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Skilla Glaslilja; Hanna Kvick; [2019]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; berättande texter; boksamtal; grundlärare; läsförståelse; lässtrategier; lärare; mellanstadiet; narrativt skrivande; skrivstrategier; skönlitteratur; undervisning; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Astrid Lindgrens kärlek till skönlitteratur och barndomen har lockat fram det här examensarbetet. Arbetet består av en kvalitativ empirisk studie, vars syfte är att undersöka om arbete med skönlitteratur och lässtrategier kan utveckla skrivstrategier som är nödvändiga för narrativt skrivande. LÄS MER

 4. 4. Mio i folksagan och karnevalen : En tolkning och narratologisk studie av Astrid Lindgrens verk Mio, min Mio

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

  Författare :Terese Isacson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study is, based on a narratological perspective, to analyze and interpret the novel written by Astrid Lindgren: Mio, min Mio. It is based on the legacy of the folktale tradition, which is also the basis for carnival concept according to Bachtin. The study is based on a narrative model of Gérard Genette. LÄS MER

 5. 5. Barnet i litteraturen : - En jämförande analys av Nils Holgersson, Mio, min Mio och Monsterakademin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Gunnarsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER