Sökning: "Mio"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Mio.

 1. 1. Stress i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Günther Hellqvist; Mio Helminen; [2022]
  Nyckelord :stress; förskollärare; ramfaktorteori; semistrukturerade intervjuer; förskola;

  Sammanfattning : I denna uppsats har förskollärares upplevelser av stress undersökts. Förskolläraryrket är bland de yrkesgrupperna med högst sjukfrånvaro och antal psykiska sjukdomsdiagnoser, därför är ämnet viktigt att utforskas. LÄS MER

 2. 2. ”Det är väl dem här lapparna som sitter lite överallt” : En kvalitativ studie kring elevers uppfattningar om bildstöd på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mio Amanda Lindecrantz; Szilveszter Marki; [2022]
  Nyckelord :Bildstöd; visuellt stöd; pedagogiskt hjälpmedel; fritidshem; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Bildstöd är ett pedagogiskt hjälpmedel som i olika grad nyttjas i skolverksamhetens olika delar. En aspekt av bildstöd som det saknas omfattande forskning kring är hur bildstöd används i fritidshemmets kontext, inte minst med utgångspunkt i ett elevperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Fighting Games under the Queer Gaze : An analysis on the characters of Street Fighter V

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Mio Wilund; [2022]
  Nyckelord :computer games; male gaze; queer theory; character design; gender in video games; gaze theory; datorspel; manlig blick; queerteori; karaktärsdesign; kön i datorspel; blickteori;

  Sammanfattning : Critical examination on the topic of gender representation, sexualisation, video gamecharacters and their designs is not untreated ground, and has been analysed using variousmethods; qualitatively, quantitatively (Tompkins & et. al., 2020), and textually. LÄS MER

 4. 4. Karaktärsdesign och fördom : Likheter mellan fysionomikens fördomar och hur karaktärer designas för att förmedla personlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mio Amanda Jernström; [2022]
  Nyckelord :Fysionomik; karaktär; karaktärsdesign; utseende; stereotyper;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om likheter som finns mellan metoder som används inom karaktärsdesign för att förmedla personlighet och fysionomikens metoder. Syftet är att undersöka hur karaktärsdesign kan användas för att förmedla fördomar samt vilka åsikter det finns gällande hur en karaktärsdesignare bör förhålla sig till etiska aspekter inom designarbetet. LÄS MER

 5. 5. CSR-arbetet i praktiken : En kvalitativ studie som undersöker hur tre stora detaljhandelsföretag arbetar med CSR

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Daban Jaff; Abel Tsegay; [2022]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; sustainability; sustainability report; practice; Corporate Social Responsibility; hållbarhet; hållbarhetsrapport; praktiken;

  Sammanfattning : Bidragandet till en hållbar utveckling är en väsentlig faktor som ständigt är under förändring och utveckling. Numera inkluderas konceptet Corporate Social Responsibility (CSR) i förhållande till att uppnå legitimitet men även för att samhället kräver det. LÄS MER