Sökning: "Mira Dolk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mira Dolk.

  1. 1. A Passion Flower in The Museum Building Considerations for the Conservation of a Performance Artwork with a Material Component

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Mira Dolk; [2020-09-02]
    Nyckelord :Performance art; Contemporary art; Costume; Plastic; Museum of Modern Art Sweden; Ingela Ihrman;

    Sammanfattning : Degree project for Bachelor of Science in Conservation2020, 180 HECSecond Cycle2020:35.... LÄS MER