Sökning: "Mira-Linda Håkansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mira-Linda Håkansson.

  1. 1. Creaverbu : the Swex-Mex connection: thoughts about music, life, harp, guts and creativity versus bureaucracy

    Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

    Författare :Mercedes Gómez; [2011]
    Nyckelord :harp; blog; Mexico; Sweden; Maria Horn; Leo Correia de Verdier; Mira-Linda Håkansson; Thommy Wahlström; Joel Engström; harpa; blogg; Mexiko; Sverige; Maria Horn; Leo Correia de Verdier; Mira-Linda Håkansson; Thommy Wahlström; Joel Engström;

    Sammanfattning : .... LÄS MER