Sökning: "Miranda Brander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Miranda Brander.

  1. 1. Effekt av D-vitaminsupplementering på insulinresistens hos kvinnor med PCOS och D-vitaminbrist - En systematisk översiktsartikel

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Miranda Brander; Emma Hillring; [2019-06-25]
    Nyckelord :PCOS; insulinresistens; supplementering; vitamin D; PCOS; insulin resistance; supplementation; vitamin D;

    Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av D-vitaminsupplementering på insulinresistens hos kvinnor med PCOS och D-vitaminbrist - En systematisk översiktsartikelFörfattare: Miranda Brander och Emma HillringHandledare: Klara SjögrenExaminator: Jenny van OdijkProgram: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2019-06-04Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, är den vanligaste orsaken till reproduktiva problem hos kvinnor och prevalensen är ca 10-15% hos kvinnor i fertil ålder i Sverige. Större delen av kvinnorna med PCOS har insulinresistens och detta påverkas negativt av vitamin D-brist, vilket också är vanligt förekommande hos kvinnor med PCOS. LÄS MER