Sökning: "Miranda Gunnarsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Miranda Gunnarsson.

 1. 1. "Hon är ju nästan smartare än mig"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Annika Svensson; Miranda Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Parents with an intellectual disability; Best interests of the child; Child perspective; Stigma; Social constructivism; Parenting skills;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att beskriva socialsekreterares upplevelse av utredningsarbetet när en eller båda föräldrarna har en intellektuell funktionsnedsättning. För att svara på studiens syfte har vi intervjuat sex socialsekreterare som arbetar med och har erfarenhet av föräldrar med en intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER

 2. 2. Personliga varumärken på Twitter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Emmelie Gunnarsson; Miranda Strand; [2013]
  Nyckelord :sociala nätverk; Twitter; musik industri; kommunikation; personliga varumärken; personlig; karriär;

  Sammanfattning : Varumärken är idag viktiga för att sticka ut på marknader som kännetecknas av högkonkurrens. Uppkomsten av personliga varumärken har gett varje person möjligheten attutforma sitt eget varumärke för att differentiera sig från andra aktörer i branschen. LÄS MER