Sökning: "Miranda Juel Eckerström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Miranda Juel Eckerström.

  1. 1. "Det är väl en kvinnas lott att gå runt och ha ont". En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att leva med underlivssmärta

    Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Miranda Juel Eckerström; Felicia Sköld; [2017]
    Nyckelord :vaginal pain; vulvovaginal pain; thematic analysis; health psychology; Sweden; underlivssmärta; vulvovaginal smärta; tematisk analys; hälsopsykologi; Sverige;

    Sammanfattning : .... LÄS MER