Sökning: "Miranda Reimer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Miranda Reimer.

  1. 1. Diskursiv krishantering : En studie om hur organisationer retoriskt utformar sina VD-brev till följd av en kris

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Miranda Reimer; Tobias Hedberg; Adam Eriksson; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER