Sökning: "Mirfeta Pljakic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mirfeta Pljakic.

  1. 1. Vi har skrivit en hel roman : en kvalitativ studie om hur en pedagog använder Arne Tragetons metod Att skriva sig till läsning i verksamheten

    M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Madona Mulaj; Mirfeta Pljakic; [2013]
    Nyckelord :Att skriva sig till läsning; IKT; IT; artefakt; sociokulturellt perspektiv; samspel; samtal;

    Sammanfattning : Teknologin har en central del i våra liv, som skall sannolikt vara lika självklar i framtidens skola därför finner vi intresset i ämnet. Studiens syfte är att undersöka hur en verksam pedagog använder Tragetonmetoden, Att skriva sig till läsning i årskurs två. LÄS MER