Sökning: "Miriam Renting"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Miriam Renting.

  1. 1. Het vertalen van spreektaal : Een vergelijking tussen de Zweedse vertalingen van spreektaal in twee kinderboeken van Guus Kuijer: Krassen in het tafelblad en Ik ben Polleke hoor!

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Nederländska

    Författare :Miriam Renting; [2018]
    Nyckelord :Descriptive translation studies; spoken language; Toury; translation norms; children s books; Lindqvist; Guus Kuijer; Krassen in het tafelblad; Ik ben Polleke hoor!; Dutch; Swedish; Descriptieve vertaalwetenskap; spreektaal; Toury; vertaalnormen; kinder- en jeugdliteratuur; Lindqvist; Guus Kuijer; Krassen in het tafelblad; Ik ben Polleke hoor!; Nederlands; Zweeds;

    Sammanfattning : In deze scriptie wordt onderzocht hoe spreektaal in de Nederlandse kinderboeken Krassen in het tafelblad en Ik ben Polleke hoor! vertaald is naar het Zweeds. De analyse is gemaakt volgens de theorie over vertaalnormen van de descriptieve vertaalwetenschap, en uitdrukkingen van spreektaal worden geanalyseerd vanuit Lindqvists (2005) indeling op drie niveaus: fonologisch/ morfologisch niveau, lexicaal niveau en syntactisch niveau. LÄS MER