Sökning: "Mirja Danielsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mirja Danielsson.

 1. 1. Köpcentrens Evolution - en kvantitativ studie av köpcenter och dess attraktivitetsfaktorer som grund för konkurrenskraft.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Liridona Mustafa; Mirja Danielsson; Filip Miskovic; [2014]
  Nyckelord :Köpcenter; konkurrensfördelar; förbättringsinvesteringar; strategier; patronage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Köpcentrens Evolution - en kvantitativ studie av köpcenter och dess attraktivitetsfaktorer som grund för konkurrenskraft. Seminariedatum: 2014-01-16 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå, Marknadsföring, 15 hp Författare: Mirja Danielson, Filip Miskovic och Liridona Mustafa Handledare: Lars Carlman Nyckelord: Köpcenter, konkurrensfördelar, förbättringsinvesteringar, strategier, patronage Syfte: Studera förändringar av patronagefaktorer som påverkar kunders köp- och besöksbeteende utifrån köpcenter och dess ledning. LÄS MER

 2. 2. Format som formar kultur eller kultur som formar format? - En kvalitativ intervjustudie ur ett producentperspektiv om programformatets påverkan på televisionens utbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Lovisa Haeger; Mirja Danielsson; [2013]
  Nyckelord :standardisering; globalisering; producentperspektiv; pogramformat; kulturindustri; mediekonvergens; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Format som formar kultur eller kultur som formar format? – en kvalitativ intervjustudie ur ett producentperspektiv om programformatets påverkan på kultur. Examination: 20 augusti 2013 Ämne/Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap MKVK04. Institutionen för kommunikation och medier. LÄS MER

 3. 3. Twilight - en alternativ religion för det tjugoförsta århundradet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linn Olsson; Mirja Danielsson; [2012]
  Nyckelord :twilight; identitet; religion; tro; paranormal romance; vampyrer; populärkultur; övernaturliga fenomen; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: ”Twilight – en alternativ religion för det tjugoförsta århundrandet” – En text och receptionsanalys av Twiligth som populärkulturellt fenomen. Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap vid Instutitionen för Kommunikation och Medier, Lunds Universitet Kurs: MKVA21:4, B-uppsats, HT 2011 Författare: Mirja Danielson & Linn Olsson Handledare: Marja Åkerström Nyckelord: twilight, identitet, religion, tro, paranormal romance, vampyrer, populärkultur, övernaturliga fenomen. LÄS MER