Sökning: "Mirjana Bosancic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mirjana Bosancic.

  1. 1. En utvärdering av kärnämnessatsningen på Volvo personvagnar i Torslanda

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Programmet för personal- och arbetslivsfrågor

    Författare :Mirjana Bosancic; Sandra Najduszynska; [2007-01-02]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER