Sökning: "Mirna Mujic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mirna Mujic.

 1. 1. Missing Relevant Disclosures or too much Irrelevant Disclosures: A case study on the concept of materiality

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mirna Mujic; Chin Yee Tran; [2016-09-20]
  Nyckelord :Materiality; disclosure decisions; disclosure quality; disclosure problem; compliance; boilerplate; principles-based standards; amendments to IAS 1; goodwill impairment; accounting policies;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 2. 2. Intäktsredovisning i svenska byggföretag -En studie kring IFRIC 15 och IASB:s föreslagna standard och dess påverkan på intäktsredovisningen i tre svenska byggföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mirna Mujic; David Sandberg; [2014-06-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One of the most crucial entries in the financial statements is revenue. Despite the importanceof revenue a lot of mistakes are made concerning this entry because of the extensive room forjudgements. LÄS MER