Sökning: "Mirror therapy"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Mirror therapy.

 1. 1. SPEGELTERAPI FÖR ATT FRÄMJA AKTIVITETER I DAGLIGA LIVET EFTER STROKE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Therese Rapp; William Larsson; [2021-06-02]
  Nyckelord :Mirror therapy; stroke; upper extremity; daily activities; occupational theory; systematic literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan som medför neurologiskasymtom. Ett vanligt symtom är nedsatt funktion i övre extremitet, där svårigheter attutföra aktiviteter i dagliga livet uppstår. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omvårdnad i komplementära metoder för patienter med fantomsmärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Hannes Westbeck; Kristoffer Remkéus; [2020]
  Nyckelord :Complementary Medicine Methods; Nurse; Nursing; Phantom Limb Pain; Fantomsmärta; Komplementärmedicinska metoder; Omvårdnad; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fantomsmärtan är vanlig hos patienter som amputerat en kroppsdel. Att behandla smärtan är en utmaning för sjuksköterskan där en kunskap om fenomenets manifestation och de komplementärmedicinska alternativ som finns att tillgå är viktiga redskap för att stötta patienten genom hela vårdförloppet. LÄS MER

 3. 3. Att läraom : upplevelser av omlärande efter en traumatisk amputation

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Therése Lidén; [2015]
  Nyckelord :Amputation; digital terapi; omlärande; spegelterapi; trauma. ;

  Sammanfattning : Abstrakt Utifrån en hermeneutisk ansats har en enkät följd av djupgående intervjuer utförts i syfte att ge kunskap och förståelse för det omlärande en amputerad genomgår. Studien har även riktats mot upplevelse av omlärande i samband med spegelterapi och digital terapi för att ytterligare belysa de amputerades upplevelser av dessa terapier. LÄS MER

 4. 4. VEARM - En hjälpande hand

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Sasa Kojic; [2015]
  Nyckelord :Virtual Reality Rehabilitation; Virtual Environment Rehabilitation; Prosthesis Training; Prosthesis R D; Stroke Rehabilitation; Mirror Therapy; Serious Games; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta arbete skapades en virtuell människomodell som placerades i ett virtuellt rum med omgivande miljö. Dessa modeller skapades i 3D-modelleringsprogrammet Autodesk 3ds Max i kombination med det digitala skulpterings- och målningsprogrammet Autodesk Mudbox. Motorn som valdes för att driva simuleringen var Unity 5. LÄS MER

 5. 5. Vatten som väcker sinnena : förslag för införande av vatten i Alnarps rehabiliteringsträdgård utifrån några miljöpsykologiska teorier

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Persson; [2006]
  Nyckelord :vatten; restorativa miljöer; trädgårdsterapi; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Alnarp's Healing Garden is a place for rehabilitation as well as an ongoing multidisciplinary scientific research experiment. The garden is built on research results from the disciplines of Landscape architecture, Environmental Psychology and Garden Therapy. In the garden, people diagnosed with burnout syndromes are being rehabilitated. LÄS MER