Sökning: "Mirzet Mujkanovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mirzet Mujkanovic.

  1. 1. Inkluderande undervisning för nyanlända

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Mirzet Mujkanovic; Dionis Hasanaj; [2020]
    Nyckelord :didaktik; föräldrasamverkan; inkludering; interkulturalitet; nyanländ; religionsundervisning; språk.;

    Sammanfattning : Idag står skolan, pedagoger och undervisningen inför stora utmaningar. Då Sverige på senare tid tagit emot stora migrationsströmmar. Detta påverkar skolan och dess personal men även de människorna som migrerat, framförallt nyanlända eleverna. LÄS MER